Przejdź do treści

Dla sądów

Integracja z Portalem Informacyjnym

Automatyczne pobieranie i rejestracja danych o pismach doręczanych adwokatom, radcom prawnym, rzecznikom patentowym lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Portalu Informacyjnego do modułów systemu SAWA.

 

Poznaj ten produkt

Usługa sama zweryfikuje i zarejestruje informacje o stanie doręczenia

Usługa zapewni Ci automatyczne pobieranie i rejestrację danych pisma adresowanego do profesjonalnego pełnomocnika.

Po wdrożeniu usługi pracownicy sekretariatów nie będą musieli ręcznie weryfikować ww. danych dotyczących konkretnych pism na stronie Portalu Informacyjnego.
Usługa sama zweryfikuje i zarejestruje informacje o stanie doręczenia, co przyspieszy realizację dalszych czynności procesowych oraz ograniczy dodatkową pracę wykonywaną przez sekretariaty sądowe.

bgCircle

Zakres pobieranych i rejestrowanych informacji

data publikacji pisma na Portalu Informacyjnym

data doręczenia pisma adresatowi

status doręczenia pisma adresatowi

dodatkowo automatycznie odnotowana zostanie również fikcja doręczenia w przypadku, kiedy adresat nie zapozna się z treścią pisma w czasie 14 dni od jego publikacji na Portalu Informacyjnym

dane osoby, która odebrała pismo

co może być istotne w przypadku, gdy adresatem jest pełnomocnik instytucjonalny jakim jest Prokuratoria

data publikacji pisma na Portalu Informacyjnym

data doręczenia pisma adresatowi

status doręczenia pisma adresatowi

dodatkowo automatycznie odnotowana zostanie również fikcja doręczenia w przypadku, kiedy adresat nie zapozna się z treścią pisma w czasie 14 dni od jego publikacji na Portalu Informacyjnym

dane osoby, która odebrała pismo

co może być istotne w przypadku, gdy adresatem jest pełnomocnik instytucjonalny jakim jest Prokuratoria

bgCircle

Co zyskujesz?

Automatyzację i przyspieszenie czynności

Usługa zapewnia integrację i automatyczne pobieranie informacji o fakcie doręczenia pisma pełnomocnikom profesjonalnym i Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Portalu Informacyjnego do modułów systemu SAWA.

Zmniejszenie nakładu pracy administracyjnej

Integracja z Portalem Informacyjnym eliminuje konieczność codziennej weryfikacji informacji o pismach na stronie Portalu Informacyjnego.

Zwiększenie wydajności operacyjnej

Usługa zapewnia sprawną i szybką pracę z jednym zamiast z dwoma systemami.

Oszczędność czasu

Integracja z Portalem Informacyjnym ogranicza do minimum czynności związane z przygotowaniem i obsługą korespondencji.

Zapewnienie prawidłowości danych

Korzystanie z modułu Integracja z Portalem Informacyjnym wyeliminuje ryzyko popełnienia błędu przy przepisywaniu danych między systemami

Elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji

Integracja z Portalem Informacyjnym zapewnia automatyczną rejestrację dokumentu Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru Korespondencji (EPOK) w danych sprawy. Wydruk potwierdzenia doręczenia jest możliwy bezpośrednio z systemu SAWA.

Automatyzację i przyspieszenie czynności

Usługa zapewnia integrację i automatyczne pobieranie informacji o fakcie doręczenia pisma pełnomocnikom profesjonalnym i Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Portalu Informacyjnego do modułów systemu SAWA.

Zmniejszenie nakładu pracy administracyjnej

Integracja z Portalem Informacyjnym eliminuje konieczność codziennej weryfikacji informacji o pismach na stronie Portalu Informacyjnego.

Zwiększenie wydajności operacyjnej

Usługa zapewnia sprawną i szybką pracę z jednym zamiast z dwoma systemami.

Oszczędność czasu

Integracja z Portalem Informacyjnym ogranicza do minimum czynności związane z przygotowaniem i obsługą korespondencji.

Zapewnienie prawidłowości danych

Korzystanie z modułu Integracja z Portalem Informacyjnym wyeliminuje ryzyko popełnienia błędu przy przepisywaniu danych między systemami

Elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji

Integracja z Portalem Informacyjnym zapewnia automatyczną rejestrację dokumentu Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru Korespondencji (EPOK) w danych sprawy. Wydruk potwierdzenia doręczenia jest możliwy bezpośrednio z systemu SAWA.

Prosty i szybki proces instalacji

Na czym polega wdrożenie?
1 etap

Instalacja usługi nie wymaga dodatkowych wdrożeń. Wszystko odbywa się na serwerze sądu dedykowanemu Statystyce Nowej Generacji.

2 etap

Konfiguracja po stronie aplikacji wydziałowych:

 • zdefiniowanie połączenia do nowej usługi – wskazanie adresu serwera,
 • wskazanie loginu i hasła dostępowego do nowej usługi.

Dla jakich sądów i wydziałów?

Usługa dedykowana jest sądom apelacyjnym, okręgowym oraz rejonowym i dostępna jest dla:

 • Wydziału Cywilnego I i II Instancji
 • Wydziału Cywilnego Apelacyjnego
 • Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I i II Instancji
 • Wydziału Gospodarczego I i II Instancji
 • Wydziału Rodzinnego
 • Wydziału Sądu Ochrony Konsumentów i Konkurencji
 • Wydziału Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych
 • Biura Podawczego
 • Biura Podawczego Apelacji
 • Wydziału Karnego Sądu Rejonowego
 • Wydziału Karnego I Instancji
 • Wydziału Karnego II Instancji
 • Wydziału Karnego dla Sądu Apelacyjnego
 • Wydziału Penitencjarnego
 • Wydziału Dyscyplinarnego
 • Sprawne i szybkie przekazywanie spraw

  Możliwość określenia, które pisma kierowane do adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej będą przekazywane w formie e-doręczenia.

 • Dokumenty typu e-Pismo

  W dokumencie typu e-Pismo w obszarze danych adresata wyświetlają się informacje o jego numerze PESEL, numerze dokumentu tożsamości lub kodzie jednostki PI adresata.

 • Dodatkowe dokumenty

  Możesz wskazać, jakie dodatkowe dokumenty wytworzone w sprawie, powinny zostać wysłane razem z pismem przewodnim.

  W oknie danych dokumenty typu e-Pismo dostępna jest zakładka „Załączniki”. W jej ramach wskażesz dokumenty, które mają być wysłane razem z pismem przewodnim.

  1. Jako załączniki można wskazać jedynie dokumenty, które zostały oznaczone funkcją „Publikuj”.
  2. Do jednego pisma możesz dołączyć wiele załączników.
 • Ręczna zmiana informacji

  Możesz ręcznie zmienić informację o dacie i sposobie doręczenia e-pisma.

  Sposób doręczenia do wyboru:

  1. elektronicznie (automatycznie)
  2. elektronicznie (po zalogowaniu)
  3. odrzucona

  Rodzaj sposobu doręczenia wynika z tego, jakie informacje o sposobie doręczenia będą zwracane przez Portal Informacyjny już po uruchomieniu usługi informacyjnej.

Otoczenie prawne

Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1090).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Chętnie udzielimy szczegółowych informacji

Izabela Aniołowska-Pek
Specjalista ds. sprzedaży
Katarzyna Jałowiecka
Konsultant biznesowy

 

 

Zapytaj o ofertę


Wybierz produkty, które Cię interesują i uzupełnij formularz

Przejdź do formularza
currendaCircle

numbers

 

 

Liczby odzwierciedlają naszą rolę w zarządzaniu i sprawnej obsłudze procesów sądowych.

Nasze rozwiązania są nieodłączną częścią codziennej pracy osób związanych z wymiarem sprawiedliwości w Polsce. Ta świadomość stanowi źródło motywacji do ciągłego doskonalenia naszych produktów.

62%

sądów powszechnych

korzysta z naszych aplikacji

236

sądów powszechnych

wykorzystuje nasze oprogramowanie w codziennej pracy

od 25 lat

tworzymy nowe technologie,

które ułatwiają codzienną pracę w wymiarze sprawiedliwości

certyfikat ISO 27001

to potwierdzenie bezpieczeństwa danych

w naszej organizacji

Tworzymy skuteczne rozwiązania pomagające w codziennej pracy

 

Udowadniamy, że prawo i nowe rozwiązania technologiczne idą w parze.

od 25 lat

tworzymy nowe technologie,

które ułatwiają codzienną pracę w wymiarze sprawiedliwości

certyfikat ISO 27001

to potwierdzenie bezpieczeństwa danych

w naszej organizacji

62%

sądów powszechnych

korzysta z naszych aplikacji

236

sądów powszechnych

wykorzystuje nasze oprogramowanie w codziennej pracy

Tworzymy skuteczne rozwiązania pomagające w codziennej pracy

 

Udowadniamy, że prawo i nowe rozwiązania technologiczne idą w parze.

Polecane produkty

oferta
Nowa Wymiana Międzyinstancyjna

Łatwy dostęp do zestawu danych sprawy

Zobacz
oferta
Wymiana Pozioma

Przekazywanie danych dotyczących akt spraw do innego wydziału lub sądu

Zobacz
oferta
SWOR

System Wspomagania Organizacji Rozpraw

Zobacz
oferta
Currenda RFID

Łatwe i szybkie ewidencjonowanie oraz wyszukiwanie akt za pomocą fal radiowych

Zobacz
oferta
Nowa Wymiana Międzyinstancyjna

Łatwy dostęp do zestawu danych sprawy

Zobacz
oferta
Wymiana Pozioma

Przekazywanie danych dotyczących akt spraw do innego wydziału lub sądu

Zobacz
oferta
SWOR

System Wspomagania Organizacji Rozpraw

Zobacz
oferta
Currenda RFID

Łatwe i szybkie ewidencjonowanie oraz wyszukiwanie akt za pomocą fal radiowych

Zobacz