Przejdź do treści

Dla sądów

Nowa Wymiana Międzyinstancyjna

Łatwy dostęp do zestawu danych sprawy

 

Poznaj ten produkt

Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy sądami

Usługa dedykowana sądom apelacyjnym, okręgowym, rejonowym, automatyzująca i przyspieszająca wymianę danych dotyczących akt spraw, w których został złożony środek odwoławczy. Uzyskaj elektroniczny dostęp do orzeczeń sądu I, jak i II instancji, aby zapewnić szybsze i skuteczniejsze orzekanie w sprawach międzyinstancyjnych.

bgCircle

Najważniejsze funkcje modułu

Odkryj, jakie możliwości dają nasze narzędzia w ramach tego modułu:

Elektroniczny dostęp do orzeczeń

Zyskasz elektroniczny dostęp do orzeczeń wydanych przez sądy niższych i wyższych instancji. Wszystkie dokumenty dotyczące sprawy dostępne są w jednym miejscu

Zwiększenie wydajności operacyjnej

Sędziowie otrzymują komplet danych umożliwiających orzekanie w sprawach, do których wpłynął środek odwoławczy jeszcze zanim do sądu trafią papierowe akta sprawy z sądu I instancji czy orzeczenie sądu II instancji

Dwukierunkowa wymiana informacji

Dane sprawy wraz z załącznikami wymieniane są dwukierunkowo pomiędzy sądami rejonowymi, a okręgowymi oraz pomiędzy sądami okręgowymi, a apelacyjnymi

Wszystkie dokumenty dotyczące sprawy dostępne w systemie

Nowa Wymiana to elektroniczne odwzorowanie rzeczywistego procesu obiegu dokumentów papierowych pomiędzy sądami

Oszczędność czasu

Usługa Nowej Wymiany Międzyinstancyjnej ogranicza do minimum ilość powielanych czynności, koniecznych do wykonania przy rejestrowaniu danych z akt sądowych do innego sądu

Najlepsze praktyki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych

Dane pomiędzy sądami przekazywane są z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dzięki wprowadzeniu dwóch poziomów zabezpieczeń poprzez wykorzystanie szyny integracyjnej oraz zaszyfrowanie przesyłanych danych, możesz mieć pewność, że nie zostaną one odczytane przez osoby nieupoważnione

Elektroniczny dostęp do orzeczeń

Zyskasz elektroniczny dostęp do orzeczeń wydanych przez sądy niższych i wyższych instancji. Wszystkie dokumenty dotyczące sprawy dostępne są w jednym miejscu

Zwiększenie wydajności operacyjnej

Sędziowie otrzymują komplet danych umożliwiających orzekanie w sprawach, do których wpłynął środek odwoławczy jeszcze zanim do sądu trafią papierowe akta sprawy z sądu I instancji czy orzeczenie sądu II instancji

Dwukierunkowa wymiana informacji

Dane sprawy wraz z załącznikami wymieniane są dwukierunkowo pomiędzy sądami rejonowymi, a okręgowymi oraz pomiędzy sądami okręgowymi, a apelacyjnymi

Wszystkie dokumenty dotyczące sprawy dostępne w systemie

Nowa Wymiana to elektroniczne odwzorowanie rzeczywistego procesu obiegu dokumentów papierowych pomiędzy sądami

Oszczędność czasu

Usługa Nowej Wymiany Międzyinstancyjnej ogranicza do minimum ilość powielanych czynności, koniecznych do wykonania przy rejestrowaniu danych z akt sądowych do innego sądu

Najlepsze praktyki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych

Dane pomiędzy sądami przekazywane są z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dzięki wprowadzeniu dwóch poziomów zabezpieczeń poprzez wykorzystanie szyny integracyjnej oraz zaszyfrowanie przesyłanych danych, możesz mieć pewność, że nie zostaną one odczytane przez osoby nieupoważnione

Obszerny zakres danych sprawy

 

Usługa zapewnia obszerny zakres danych wymienianych pomiędzy instancjami oraz dba o jednolitość danych w skorowidzach.
Dzięki temu zapewniona jest spójność pomiędzy aktami spraw oraz odwzorowany jest rzeczywisty proces wysyłki akt.

Poprzez Wymianę Międzyinstancyjną przesyłane są:

 • podstawowe dane sprawy
 • dane pełnomocników stron w tym ich adresy
 • komplet dokumentów ułatwi oraz przyspieszy orzekanie w II instancji
 • dane innych stron w tym adresy
 • dane stron w tym adresy
 • dane pełnomocników innych stron w tym ich adresów
 • orzeczenie sądu II instancji, w formie elektronicznej, dostępne w sądzie I instancji
bgCircle

Optymalizacja procesów w obszarach:

oferta
Sędziowie

Dostęp do elektronicznej wersji dokumentów ze sprawy niższej lub wyższej instancji oraz sprawniejsze rozpatrywanie apelacji oraz zażaleń

oferta
Dyrektor Sądu

Zagwarantowane bezpieczeństwo danych osobowych wymienianych pomiędzy sądami, zautomatyzowanie procesu zapewniającego szybsze i skuteczniejsze orzekania w sprawach międzyinstancyjnych

oferta
Pracownicy sekretariatu

Rejestracja kompletu danych o sprawie „dwoma” kliknięciami. Ograniczona możliwość błędnej rejestracji danych o sprawie. Wszystkie dokumenty dotyczące sprawy dostępne w systemie

oferta
Sędziowie

Dostęp do elektronicznej wersji dokumentów ze sprawy niższej lub wyższej instancji oraz sprawniejsze rozpatrywanie apelacji oraz zażaleń

oferta
Dyrektor Sądu

Zagwarantowane bezpieczeństwo danych osobowych wymienianych pomiędzy sądami, zautomatyzowanie procesu zapewniającego szybsze i skuteczniejsze orzekania w sprawach międzyinstancyjnych

oferta
Pracownicy sekretariatu

Rejestracja kompletu danych o sprawie „dwoma” kliknięciami. Ograniczona możliwość błędnej rejestracji danych o sprawie. Wszystkie dokumenty dotyczące sprawy dostępne w systemie

 • Wysłanie środka odwoławczego do sądu II instancji

  Wysłanie środka odwoławczego odbywa się przy pomocy jednego przycisku „Wyślij”.

 • Aktualna informacja o wysyłanych aktach

  W każdej chwili możesz zweryfikować status wysłanych akt.

 • Aktualna informacja o otrzymanych aktach

  Po otrzymaniu akt możesz utworzyć sprawę bez konieczności wprowadzania ręcznie wszystkich szczegółów dotyczących sprawy.

 • Wysyłka orzeczenia sądu II instancji

  Prześlij orzeczenie bezpośrednio z aplikacji wydziałowej. Dokumenty przekazywane są natychmiast bez konieczności oczekiwania na akta papierowe.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Chętnie udzielimy szczegółowych informacji

Izabela Aniołowska-Pek
Specjalista ds. sprzedaży
Katarzyna Jałowiecka
Konsultant biznesowy

 

 

Zapytaj o ofertę


Wybierz produkty, które Cię interesują i uzupełnij formularz

Przejdź do formularza
currendaCircle

numbers

 

 

Liczby odzwierciedlają naszą rolę w zarządzaniu i sprawnej obsłudze procesów sądowych.

Nasze rozwiązania są nieodłączną częścią codziennej pracy osób związanych z wymiarem sprawiedliwości w Polsce. Ta świadomość stanowi źródło motywacji do ciągłego doskonalenia naszych produktów.

62%

sądów powszechnych

korzysta z naszych aplikacji

236

sądów powszechnych

wykorzystuje nasze oprogramowanie w codziennej pracy

od 25 lat

tworzymy nowe technologie,

które ułatwiają codzienną pracę w wymiarze sprawiedliwości

certyfikat ISO 27001

to potwierdzenie bezpieczeństwa danych

w naszej organizacji

Tworzymy skuteczne rozwiązania pomagające w codziennej pracy

 

Udowadniamy, że prawo i nowe rozwiązania technologiczne idą w parze.

od 25 lat

tworzymy nowe technologie,

które ułatwiają codzienną pracę w wymiarze sprawiedliwości

certyfikat ISO 27001

to potwierdzenie bezpieczeństwa danych

w naszej organizacji

62%

sądów powszechnych

korzysta z naszych aplikacji

236

sądów powszechnych

wykorzystuje nasze oprogramowanie w codziennej pracy

Tworzymy skuteczne rozwiązania pomagające w codziennej pracy

 

Udowadniamy, że prawo i nowe rozwiązania technologiczne idą w parze.

Polecane produkty

oferta
Currenda – RFiD

Ewidencjonowanie oraz wyszukiwanie akt za pomocą fal radiowych

Zobacz
oferta
Integracja z Portalem Informacyjnym

Usługa automatyzująca pobieranie i rejestrację danych o pismach z Portalu Informacyjnego do modułów systemu SAWA

Zobacz
oferta
Wymiana Pozioma

Przekazywanie danych dotyczących akt spraw do innego wydziału lub sądu

Zobacz
oferta
SWOR

System Wspomagania Organizacji Rozpraw

Zobacz
oferta
Currenda – RFiD

Ewidencjonowanie oraz wyszukiwanie akt za pomocą fal radiowych

Zobacz
oferta
Integracja z Portalem Informacyjnym

Usługa automatyzująca pobieranie i rejestrację danych o pismach z Portalu Informacyjnego do modułów systemu SAWA

Zobacz
oferta
Wymiana Pozioma

Przekazywanie danych dotyczących akt spraw do innego wydziału lub sądu

Zobacz
oferta
SWOR

System Wspomagania Organizacji Rozpraw

Zobacz