Przejdź do treści

Dla sądów

Oddział Administracyjny

W łatwy i zautomatyzowany sposób administruj bieżącymi sprawami sądu w zakresie prowadzenia wykazów spraw dla jego oddziałów, prowadź rejestry i zestawienia korespondencji

Poznaj ten produkt

Rejestruj korespondencję niepowiązaną ze sprawami

Moduł pozwala na prowadzenie wykazu spraw dla wszystkich oddziałów sądu oraz daje możliwość wyszukiwania danych o sprawie na podstawie nazwiska (ewentualnie fragmentu nazwiska) strony uczestniczącej lub adresatów.

bgCircle

Optymalizacja i automatyzacja procesów

Prowadzenie rejestrów

Moduł pozwala na prowadzenie rejestru biegłych i tłumaczy oraz mediatorów i syndyków.

W pełni zautomatyzowana obsługa korespondencji

Moduł umożliwia przygotowywanie i seryjny wydruk korespondencji (koperty, zwrotki, pisma). Kontrolki wysłanych pism prowadzone są w sposób zautomatyzowany na podstawie dziennego wykazu wysłanej korespondencji przygotowanej w oparciu o zestaw szablonów uzupełnianych danymi.

Szybsza i łatwiejsza obsługa interesantów

Obsługa interesantów staje się szybsza i prostsza poprzez natychmiastowe udzielenie informacji o stanie sprawy.

Integracja z modułem biuro podawcze

Dzięki połączeniu z modułem Biuro Podawcze możliwa jest wstępna dekretacja korespondencji przychodzącej do biura podawczego oraz wysyłanie korespondencji. Integracja ta pozwala na automatyczne prowadzenie kontrolek wysłanych pism oraz ewidencję tej korespondencji z poziomu Biura Podawczego.

Prowadzenie rejestrów

Moduł pozwala na prowadzenie rejestru biegłych i tłumaczy oraz mediatorów i syndyków.

W pełni zautomatyzowana obsługa korespondencji

Moduł umożliwia przygotowywanie i seryjny wydruk korespondencji (koperty, zwrotki, pisma). Kontrolki wysłanych pism prowadzone są w sposób zautomatyzowany na podstawie dziennego wykazu wysłanej korespondencji przygotowanej w oparciu o zestaw szablonów uzupełnianych danymi.

Szybsza i łatwiejsza obsługa interesantów

Obsługa interesantów staje się szybsza i prostsza poprzez natychmiastowe udzielenie informacji o stanie sprawy.

Integracja z modułem biuro podawcze

Dzięki połączeniu z modułem Biuro Podawcze możliwa jest wstępna dekretacja korespondencji przychodzącej do biura podawczego oraz wysyłanie korespondencji. Integracja ta pozwala na automatyczne prowadzenie kontrolek wysłanych pism oraz ewidencję tej korespondencji z poziomu Biura Podawczego.

Jeszcze szybciej, jeszcze sprawniej

  • raz wpisany adres strony uczestniczącej jest wykorzystywany wielokrotnie przy kolejnych pismach
  • masz możliwość skorzystania z szablonów dokumentów w MS Word
  • ustaw sygnalizację przypominającą i nigdy nie zapominaj o konieczności wykonania określonej czynności
bgCircle

Funkcje, które ułatwiają Twoją pracę

prowadzenie kartoteki spraw socjalnych pracowników

(Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, lista pożyczek),

współpraca z aplikacjami wydziałowymi

w zakresie zapamiętywania zestawień statystycznych,

automatyczne prowadzenie kontrolek i wykazów

wykaz Oz, wykaz S, kontrolka odpisów orzeczeń uwzględniających skargi dotyczące przewlekłości postępowania sądowego, kontrolka RS na przewlekłość, prowadzenie repertorium dla skarg i wniosków.

prowadzenie kartoteki spraw socjalnych pracowników

(Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, lista pożyczek),

współpraca z aplikacjami wydziałowymi

w zakresie zapamiętywania zestawień statystycznych,

automatyczne prowadzenie kontrolek i wykazów

wykaz Oz, wykaz S, kontrolka odpisów orzeczeń uwzględniających skargi dotyczące przewlekłości postępowania sądowego, kontrolka RS na przewlekłość, prowadzenie repertorium dla skarg i wniosków.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Chętnie udzielimy szczegółowych informacji

Izabela Aniołowska-Pek
Specjalista ds. sprzedaży
Katarzyna Jałowiecka
Konsultant biznesowy

 

 

Zapytaj o ofertę


Wybierz produkty, które Cię interesują i uzupełnij formularz

Przejdź do formularza
currendaCircle

numbers

 

 

Liczby odzwierciedlają naszą rolę w zarządzaniu i sprawnej obsłudze procesów sądowych.

Nasze rozwiązania są nieodłączną częścią codziennej pracy osób związanych z wymiarem sprawiedliwości w Polsce. Ta świadomość stanowi źródło motywacji do ciągłego doskonalenia naszych produktów.

62%

sądów powszechnych

korzysta z naszych aplikacji

236

sądów powszechnych

wykorzystuje nasze oprogramowanie w codziennej pracy

od 25 lat

tworzymy nowe technologie,

które ułatwiają codzienną pracę w wymiarze sprawiedliwości

certyfikat ISO 27001

to potwierdzenie bezpieczeństwa danych

w naszej organizacji

Tworzymy skuteczne rozwiązania pomagające w codziennej pracy

 

Udowadniamy, że prawo i nowe rozwiązania technologiczne idą w parze.

od 25 lat

tworzymy nowe technologie,

które ułatwiają codzienną pracę w wymiarze sprawiedliwości

certyfikat ISO 27001

to potwierdzenie bezpieczeństwa danych

w naszej organizacji

62%

sądów powszechnych

korzysta z naszych aplikacji

236

sądów powszechnych

wykorzystuje nasze oprogramowanie w codziennej pracy

Tworzymy skuteczne rozwiązania pomagające w codziennej pracy

 

Udowadniamy, że prawo i nowe rozwiązania technologiczne idą w parze.

Polecane produkty

oferta
Currenda RFID

Łatwe i szybkie ewidencjonowanie oraz wyszukiwanie akt za pomocą fal radiowych

Zobacz
oferta
Nowa Wymiana Międzyinstancyjna

Łatwy dostęp do zestawu danych sprawy

Zobacz
oferta
Integracja z Portalem Informacyjnym

Usługa automatyzująca pobieranie i rejestrację danych o pismach z Portalu Informacyjnego do modułów systemu SAWA

Zobacz
oferta
SWOR

System Wspomagania Organizacji Rozpraw

Zobacz
oferta
Currenda RFID

Łatwe i szybkie ewidencjonowanie oraz wyszukiwanie akt za pomocą fal radiowych

Zobacz
oferta
Nowa Wymiana Międzyinstancyjna

Łatwy dostęp do zestawu danych sprawy

Zobacz
oferta
Integracja z Portalem Informacyjnym

Usługa automatyzująca pobieranie i rejestrację danych o pismach z Portalu Informacyjnego do modułów systemu SAWA

Zobacz
oferta
SWOR

System Wspomagania Organizacji Rozpraw

Zobacz