Przejdź do treści

Dla sądów

Rejestr Dowodów Rzeczowych

Zarządzaj depozytami i dowodami rzeczowymi

 

Poznaj ten produkt

Rejestr elektroniczny

Rejestr Dowodów Rzeczowych jest aplikacją przeznaczoną do prowadzenia rejestru dowodów rzeczowych i depozytów wartościowych oraz rejestru depozytów sądowych.

Sprawnie zarządzaj dowodami i depozytami

Czynności pod kontrolą

Dzięki modułowi zarządzanie dowodami i depozytami jest proste i szybkie. Masz możliwość wydruku potwierdzenia zarejestrowania dowodu, zestawień rejestru dowodów rzeczowych i rejestru depozytów sądowych, protokołu wydania rzeczy, etykiet zawierających kody kreskowe oraz dodawania załączników w postaci zdjęć, dokumentów.

Integracja z aplikacjami SAWA

Wydział Karny dla Sądu Rejonowego oraz Wydział Karny I Instancji dla Sądu Okręgowego posiada możliwość podglądu listy dowodów zarejestrowanych w aplikacji Rejestr Dowodów Rzeczowych do danej sprawy.

Tworzenie statystyk pomocniczych

W łatwy i szybki sposób możesz stworzyć zestawienie czynnych pozycji rejestru dowodów rzeczowych i depozytów sądowych na dany dzień oraz wygenerować graficzną prezentację w formie wykresu słupkowego zawierającą dane o liczbie spraw:
- niezakreślonych przed zadanym okresem,
- które wpłynęły w danym okresie,
- które zostały zakreślone w danym okresie.

Komplet informacji w jednym miejscu

Poprzez ewidencję przedmiotów przekazanych do dyspozycji sądu zyskujesz możliwość określenia rodzaju przedmiotu oraz odnotowania: informacji na temat podmiotu składającego dany dowód, numeru wykazu dowodów rzeczowych, sygnatury sprawy, miejsca przechowywania poszczególnych przedmiotów.

Bieżąca aktualizacja danych

Rozwiązanie umożliwia dodawanie aktualnych czynności podejmowanych w ramach danej pozycji dowodów rzeczowych/konkretnych przedmiotów powiązanych z daną pozycją rejestru, np. daty dołączenia do akt, daty odbioru przez uprawnionego, daty przekazania do depozytu, daty przekazania do Wydziału Wykonawczego, daty kontroli.

Poznaj funkcje rozwiązania

 • Dokładna ewidencja przedmiotów

  Określenie rodzaju przedmiotu: dowód rzeczowy, depozyt wartościowy, depozyt, ślad kryminalistyczny, depozyt pieniężny, depozyt dokumentarny, rzeczowy przedmiot świadczenia złożony do depozytu sądowego w rozumieniu art. 692 Kpc, depozyt zamknięty
 • Możliwość odnotowywania:

  • podmiotu składającego dany dowód
  • nr wykazu dowodów rzeczowych
  • sygnatury sprawy
  • miejsca przechowywania poszczególnych przedmiotów
  • dodatkowo program umożliwia sortowanie alfabetyczne na liście rozwijanej „Podmiot składający” i „Miejsce przechowywania”
 • Zwiększony zakres aktualnych czynności

  Do listy rozwijanej „Typ” w oknie „Przedmiot” dodano opcje m. in.:

  • data przekazania do Wydziału Wykonawczego Sądu
  • data przekazania innemu organowi
  • data przejęcia przez Urząd Skarbowy
  • data dołączenia do akt sprawy
 • Statystyka pomocnicza

  Zestawienie czynnych pozycji rejestru dowodów rzeczowych i depozytów sądowych na dany dzień.

  Graficzna prezentacja (wykres słupkowy) zawierający następujące dane:

  • liczba spraw (pozycji rejestru) niezakreślonych przed zadanym okresem
  • liczba spraw (pozycji rejestru), które wpłynęły w danym okresie
  • liczba spraw (pozycji rejestru), które zostały zakreślone w danym okresie

Usprawnienie pracy dzięki dodatkowym możliwościom:

 • Wydruk zestawień rejestru dowodów rzeczowych

  Wydruk do pliku w formacie *.xls (Excel) zawierający zestawienie dowodów rzeczowych zarejestrowanych w programie w zakładce Rejestr
 • Wydruk zestawień rejestru depozytów sądowych

  Wydruk do pliku w formacie *.pdf zawierający zestawienie depozytów sądowych zarejestrowanych w programie w zakładce Rejestr depozytów sądowych
 • Wydruk potwierdzenia zarejestrowania dowodu

  Wydruk do pliku w formacie *.pdf zawierający wykaz przedmiotów zarejestrowanych w danej pozycji
 • Wydruk protokołu wydania rzeczy

  Wydruk do pliku w formacie *.doc (word) zawierający szablon protokołu wydania przedmiotu automatycznie uzupełniony danymi z aplikacji
 • Wydruk etykiet zawierających kody kreskowe

  Wydruk do pliku w formacie *.pdf zawierający kody kreskowe/etykiety pozycji Rejestru dowodów rzeczowych i przedmiotów powiązanych z daną pozycją
bgCircle

Na każdym etapie pracy, możliwość uszczegółowienia ewidencji dowodów rzeczowych poprzez:

oferta
dodawanie załączników w postaci zdjęć

oferta
dodawanie załączników w postaci dokumentów

oferta
dodawanie załączników w postaci zdjęć

oferta
dodawanie załączników w postaci dokumentów

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Chętnie udzielimy szczegółowych informacji

Izabela Aniołowska-Pek
Specjalista ds. sprzedaży
Katarzyna Jałowiecka
Konsultant biznesowy

 

 

Zapytaj o ofertę


Wybierz produkty, które Cię interesują i uzupełnij formularz

Przejdź do formularza
currendaCircle

numbers

 

 

Liczby odzwierciedlają naszą rolę w zarządzaniu i sprawnej obsłudze procesów sądowych.

Nasze rozwiązania są nieodłączną częścią codziennej pracy osób związanych z wymiarem sprawiedliwości w Polsce. Ta świadomość stanowi źródło motywacji do ciągłego doskonalenia naszych produktów.

62%

sądów powszechnych

korzysta z naszych aplikacji

236

sądów powszechnych

wykorzystuje nasze oprogramowanie w codziennej pracy

od 25 lat

tworzymy nowe technologie,

które ułatwiają codzienną pracę w wymiarze sprawiedliwości

certyfikat ISO 27001

to potwierdzenie bezpieczeństwa danych

w naszej organizacji

Tworzymy skuteczne rozwiązania pomagające w codziennej pracy

Udowadniamy, że prawo i nowe rozwiązania technologiczne idą w parze.

od 25 lat

tworzymy nowe technologie,

które ułatwiają codzienną pracę w wymiarze sprawiedliwości

certyfikat ISO 27001

to potwierdzenie bezpieczeństwa danych

w naszej organizacji

62%

sądów powszechnych

korzysta z naszych aplikacji

236

sądów powszechnych

wykorzystuje nasze oprogramowanie w codziennej pracy

Tworzymy skuteczne rozwiązania pomagające w codziennej pracy

Udowadniamy, że prawo i nowe rozwiązania technologiczne idą w parze.