Wsparcie

Jesteśmy dla Ciebie. Skorzystaj z bazy wiedzy lub zaloguj się do strefy klienta.

Powrót

Komornik SQL-VAT

Moduł komunikacji z Ognivo2 (e-zajęcia)

W jaki sposób można zawiadomić dłużnika i zajęciu rachunku bankowego?

Istnieje pismo o nazwie „Zawiadomienie dłużnika o zajęciu rachunku bankowego po 8.09.2016”, które jest dostępne z poziomu drzewka pism. Domyślna ścieżka to Przebieg postępowania | Sposoby egzekucji – zajęcia | Zajęcie z rachunku bankowego.

W jaki sposób wygenerować e-Zajęcia w sposób masowy?

W repertorium ogólnym, na liście spraw, po zaznaczeniu pozycji za pomocą checkboxów, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję „e-Zajęcia (KIR)”.

Gdzie można wskazać odpowiedni AOE, wymagany do poprawnego utworzenia e-Dokumentu „Zawiadomienie o przekazaniu sprawy administracyjnemu organowi egzekucyjnemu”?

Po wskazaniu odpowiedniego e-Dokumentu z menu kontekstowego, otworzy się okno generowania pisma. W prawym górnym rogu, znajduje się przycisk „Wybierz”. Uruchomi on skorowidz uczestników, po czym należy wskazać odpowiedni AOE.

Dlaczego na e-Dokumencie nie są wyświetlone koszty klauzuli?

Koszty te są doliczane do kosztów procesu.

Podczas pobierania odpowiedzi wystąpił komunikat „Brak spraw spełniających dane kryteria”.

Komunikat jest związany z ustawieniem zbyt małej liczby dla limitu pobieranych odpowiedzi. Zalecane jest zwiększenie liczby w Konfiguracja | Systemy zewnętrzne | eKir (Ognivo) i skorzystanie z opcji „Pobierz ponownie”, dostępnej w terminarzu e-KIR – zajęcia konta.

Co należy uzupełnić w sprawie, aby poprawnie wygenerować e-Dokument „Zawiadomienie o przejęciu sprawy w wyniku zbiegu egzekucji”.

W sprawie, w zakładce „Inne” w sekcji „Sprawa przekazana od”, należy wybrać „Typ przekazania” – „komornik sądowy”,  uzupełnić sygnaturę sprawy zarejestrowanej u tego komornika oraz wskazać przy pomocy przycisku „Urząd od” pełną nazwę komornika, przekazującego sprawę.

Czym jest plik ezajecia.xsl ?

Jest to plik transformaty umożliwiający przetworzenie odpowiedzi w formacie XML na format dokumentu, umożliwiający graficzny odczyt. Dostępny jest on w zakładce „Pobieranie” w sekcji Wsparcie na stronie currenda.pl. Do prawidłowego funkcjonowania e-Zajęć, obowiązkowym jest dodanie pliku za pomocą przycisku „+” w Komorniku SQL-VAT w Konfiguracja | Systemy Zewnętrzne | Pliki.

Jaką kwotę należy wpisać w konfiguracji kosztu zajęcia bankowego (art. 39.2.9) – netto czy brutto?

Wpisywana jest kwota netto. Do tej kwoty doliczana jest wartość podatku VAT, wskazana przez użytkownika.

Podczas utworzenia e-Dokumentu pojawił się błąd odnośnie Kodu Pocztowego.

W przypadku pojawiania się danego komunikatu w celu weryfikacji należy odpowiedzieć na następujące pytania:

 1. Czy została zaimportowana lista aktualnych banków do e-Zajęć (Konfiguracja | Słowniki | Nazwy banków do e-zajęć)?
 2. Czy w numer rozliczeniowy banku znalazł swoje dopasowanie w nazwach banków do e-Zajęć?
 3. Czy wszyscy uczestnicy w sprawie posiadają poprawnie wpisany kod pocztowy oraz miejscowość?

Podczas pobierania odpowiedzi wystąpił komunikat „Pobrano / zły podpis”

Powyższy komunikat świadczy o niepoprawnej weryfikacji dokumentu podpisanego przez bank. Na stacji, na której odbywa się komunikacja z usługą Ognivo2 (e-Zajęcia), wymagane jest zainstalowanie aktualnych zaświadczeń certyfikacyjnych i listy CRL. Niezbędnym jest uruchomienie przeglądarki Mozilla Firefox i pobranie pliku znajdującego się pod adresem: http://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/certyfikaty-i-listy-crl/. Wymagany plik to: „Zaświadczenie certyfikacyjne dla KIR (plik .der) ważne od 2014 do 2019 roku nowe”.

Podczas pobierania odpowiedzi wystąpił komunikat „XML parse error at position…”.

Przyczyną powyższego błędu jest fakt, iż bank przesłał uszkodzony albo niepoprawny plik
z odpowiedzią. Takiego pliku, program Komornik SQL-VAT nie jest w stanie obsłużyć. Klient może dany temat zgłosić do Kir-u albo (https://www.online.ognivo.pl). Jeżeli plik uda się odczytać, użytkownik może pobrać odpowiedź w formie dokumentu PDF, a następnie skorzystać z funkcji skanowania dokumentów, dostępnej w programie komorniczym. Po poprawnym zeskanowaniu pliku, istnieje możliwość powiązania dokumentu ze sprawą, co spowoduje dodanie odpowiedniego wpisu w historii sprawy.

Do czego służy opcja w konfiguracji „Używaj wirtualnych kont dłużnika jako kont do wpłat”?

Zaznaczona opcja powoduje, iż w pliku xml e-Zajęcia, który jest wysłany do banku, zostanie zawarta informacja, iż właściwym kontem do wpłat, będzie konto wirtualne (konto kancelarii).

Dlaczego na e-Dokumencie nie są wyświetlone koszty poprzedniej egzekucji?

Koszty te są doliczane do wydatków gotówkowych.

W jaki sposób mogę wydrukować odpis e-Zajęcia?

Wydruk jest dostępny z poziomu terminarza „e-Kir Zajęcia konta”, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybrane e-Zajęcie i wskazaniu z menu kontekstowego opcji „Wydruk odpisów”.

Jakie jest przeznaczenie dla listów o typie EP i EZ?

EP  służy do oznaczenia dokumentu elektronicznego. Należy go wykorzystać wyłącznie dla e-Zajęć.

EZ jest dedykowany dla przesyłek przeznaczonych do wymiany informacji z podmiotami administracji publicznej np. ZUS. Wydruk dokumentu o typie listu EZ, spowoduje zapisanie dokumentu w pliku o formacie PDF.

Skąd mogę uzyskać aktualną listę central banków do e-Zajęć?

W plikach dodatkowych dołączonych do wersji 2004.5, znajduje się plik „ezajecia_centrale.xml”. Po pobraniu pliku, należy zaimportować jego zawartość do bazy poprzez wybranie przycisku „Import” w Konfiguracja | Słowniki | Nazwy banków do e-Zajęć. W oknie dialogowym, obowiązkowym jest wskazanie pobranego pliku xml.

Czy można edytować treść e-Dokumentu?

e-Dokumenty są nieedytowalne. Treść i konstrukcje e-Dokumentów zostały opracowana przy współpracy Krajowej Izby Rozliczeniowej oraz Krajowej Rady Komorniczej.

Czy można wysłać zajęcie do wszystkich banków, analogicznie jak w przypadku e-Zapytań?

Elektroniczne zajęcie dotyczy sytuacji gdy użytkownik programu komorniczego ma pewność, że dłużnik w danym banku posiada rachunek bankowy. Mając to na względzie nie ma sensu wysyłać e-zajęcia do banku, gdzie dłużnik rachunku nie posiada. E-zajęcie nie jest usługą tożsamą z e-zapytaniami o rachunek bankowy i nie należy jej tak traktować.

Kiedy należy wysyłać e-Zajęcie do banku?

Dobrą praktyką jest wysłanie zajęcia po uzyskaniu odpowiedzi z Ognivo2 (e-Zapytania),
z informacją o posiadaniu konta bankowego przez dłużnika w danym banku. W innym przypadku użytkownik powinien wysłać elektroniczne zajęcie wyłącznie gdy ma pewność, że dłużnik posiada rachunek bankowy w danym banku.

Moduł komunikacji z Ognivo2 (e-zapytania)

Aby utworzyć grupę adresatów w programie, należy przejść do Konfiguracja | Słowniki | Grupy adresatów. Następnie, należy wejść w utworzoną grupę.

Za poprawne naliczanie opłaty za korespondencję odpowiedzialna jest opcja: „Naliczaj opłatę za korespondencję (art. 39.2.8)”, przy czym wymagane jest wprowadzenie wysokości opłaty za wysyłkę korespondencji.

Co oznacza treść notyfikacji „Nieznany nadawca Komunikatu”?

Komunikat informuje, iż wysłane zapytanie przez komornika, trafiło do KIR-u, aczkolwiek KIR nie odnalazł w swojej bazie danych banku o danym numerze referencyjnym. Należy zweryfikować numer rozliczeniowy przypisany do banku i porównać z oficjalną listą numerów udostępnionych przez KIR. W przypadku poprawienia numeru rozliczeniowego, wymagane jest ponowne utworzenie zapytania o rachunki bankowe dłużnika.

Kiedy należy korzystać z certyfikatu niekwalifikowanego, a kiedy z podpisu kwalifikowanego?

W pierwszym etapie wysyłki należy dokumenty podpisać, a dokonuje się tego wyłącznie za pomocą podpisu kwalifikowanego. Kolejny etap to wysłanie zapytania, co wymaga uwierzytelnienia się certyfikatem niekwalifikowanym. Pobieranie odpowiedzi, wymaga wyłącznie uwierzytelnienia użytkownika, stąd należy podłączyć czytnik z kartą, na której wgrany jest certyfikat niekwalifikowany.

Posiadam certyfikat niekwalifikowany dla asesora, który ma przypisany inny numer GUID. Czy muszę za każdym razem zmieniać konfigurację, aby umożliwić wysyłkę innemu użytkownikowi?

Nie ma takiej konieczności. Numer GUID certyfikatu dla asesora, należy przypisać bezpośrednio do użytkownika w zakładce „e-Usługi”, znajdującej się w lokalizacji: Konfiguracja | Słowniki | Użytkownicy po wskazaniu odpowiedniego użytkownika.

Przy próbie nawiązania łączności z usługą Ognivo2, wystąpił komunikat: „Aby kontynuować pracę z usługą Ognivo2 należy dodać klucz ‘SchUseStrongCrypto’ do rejestru systemu Windows”.

Należy dodać klucz do rejestru Windows z poziomu Komornika SQL-VAT. W tym celu, wymagane jest uruchomienie programu jako administrator i wybranie przycisku „Dodaj”
w Konfiguracja | Preferencje | Inne.

Jakie wymagania systemowe musi spełniać komputer, przeznaczony do komunikacji z usługą Ognivo2.

 1. Komputer musi posiadać system operacyjny co najmniej Windows 7.
 2. Obligatoryjnym jest posiadanie zainstalowanych bibliotek .NET Framework w wersjach 4.0 i 4.5.2.
 3. Należy dodać klucz do rejestru Windows z poziomu Komornika SQL-VAT. W tym celu, wymagane jest uruchomienie programu jako administrator i wybranie przycisku „Dodaj” w Konfiguracja | Preferencje | Inne.

Do czego służy funkcja „Pobierz ponownie” i czy nie zdubluje ona moich odpowiedzi/notyfikacji?

W przypadku gdy wystąpi problem podczas pobierania danych, na przykład zawiesi się system operacyjny na stanowisku komputerowym, funkcja ta umożliwia ponowne pobranie odpowiedzi, które znajdują się na usłudze Kiru, a nie pobrały się do programu. Nie istnieje ryzyko zdublowania odpowiedzi, ponieważ w trakcie ponownego pobierania, pominięte zostają już zaczytane odpowiedzi.

Skąd można uzyskać aktualną listę numerów rozliczeniowych banków?

Numery te udostępnia Krajowa Izba Rozliczeniowa drogą mailową. Dostępne są one również na stronie https://www.online.ognivo.pl w zakładce Pomoc.

Podczas pobierania odpowiedzi pojawił się komunikat „Brak odpowiedzi do pobrania”, a zapytania przecież zostały wysłane.

Za udzielenie odpowiedzi odpowiadają wyłącznie banki. Jeśli w systemie Ognivo nie ma odpowiedzi na wysłane zapytania, należy się skontaktować z Kir-em. Zaleca się aby użytkownik po wysyłce zapytań za każdym razem pobierał notyfikację. W ten sposób użytkownik uzyska potwierdzenie, że zapytanie wpłynęło do banku.

Czy i kiedy należy pobierać notyfikacje?

Notyfikację należy zawsze pobierać po poprawnej wysyłce zapytania.

Czym są notyfikacje?

Notyfikacja jest zwrotką z Kiru, zawierającą informację o statusie doręczenia zapytania. Stanowi potwierdzenie czy zapytanie dotarło do systemu Ognivo, czy też wystąpił błąd, który uniemożliwił komunikację.

Jak wygląda ścieżka komunikacji w usłudze Ognivo2.

Użytkownik wysyła utworzone zapytanie do Kir-u. Na tym etapie następuje weryfikacja poprawności pliku. W przypadku braku błędów, zapytanie kierowane jest do banku. Po udzieleniu odpowiedzi przez bank, plik z danymi wraca do Kir-u. W tym momencie użytkownik może pobrać odpowiedź do programu, korzystając z funkcji „Pobierz odpowiedzi”.

Jak poprawnie zbudować grupę adresatów banków Ognivo2.

Aby utworzyć grupę adresatów w programie, należy przejść do Konfiguracja | Słowniki | Grupy adresatów. Następnie należy wejść w utworzoną grupę. Obowiązkowym, jest dodanie uczestników z poziomu skorowidza. Umieszczanie w grupie banków z Almanachu jest błędem i może uniemożliwić poprawną wysyłkę zapytań. Uczestnik powinien posiadać wyłącznie nazwę banku oraz numer rozliczeniowy. Po zapisaniu się uczestnika w grupie, obligatoryjnym jest ustawienie typu listu „0 zł” oraz źródło danych jako skorowidz.

Przy próbie nawiązania łączności z usługą Ognivo2, wystąpił komunikat: „[-1000] Wewnętrzny błąd usługi ”.

Jest to błąd związany z funkcjonowaniem usługi sieciowej Ognivo2. Aplikacja Komornik SQL-VAT nie ma na niego wpływu.

Skąd mogę pobrać numery GUID dla użytkownika i uczestnika usługi Ognivo2?

Numery GUID są dostępne na portalu KomornikID, w zakładce „Dostęp” | „Dane konta”

Przy próbie nawiązania łączności z usługą Ognivo2, wystąpił komunikat: „[-15] Niepodany lub nieznany numer referencyjny ”.

Komunikat występuje w przypadku wprowadzenia niepoprawnego numeru GUID dla kodu użytkownika Ognivo2 lub kodu uczestnika Ognivo2.

Przy próbie nawiązania łączności z usługą Ognivo2, wystąpił komunikat: „[-1] Brak uprawnień do wywołania metody GetMessageList”.

Komunikat oznacza brak uprawnień do usługo Ognivo2. Najczęściej występuje w sytuacji, gdy został odnowiony certyfikat niekwalifikowany. W celu aktualizacji danego certyfikatu, należy przekazać informację do Kiru poprzez wysłanie pisemnego wniosku. Alternatywną opcją jest wysłanie wniosku elektronicznego na adres bok@kir.pl i podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym.

VAT

Jaki wpływ ma przypisanie daty odbioru do pozycji „Oczekujący”, na wydruk rejestru sprzedaży?

Pozycja „oczekujący” posiadająca miesiąc i rok daty odebrania identyczny jak data sprzedaży, znajdzie się w podsumowaniu „Podatnik”.

Pozycja „oczekujący” posiadając miesiąc i rok większy (starszy) niż data sprzedaży wystąpi w dwóch okresach rozliczeniowych. W pierwszym znajdzie się w podsumowaniu oczekujący,
a w drugim – podatnik VAT.

Przykład: Data sprzedaży dla pozycji rejestru sprzedaży to 10.06.2016, a data odebrania  15.07.2016. W tym wypadku, pozycja dla rejestru czerwcowego znajdzie się
w podsumowaniu „Oczekujący”, a w rejestrze lipcowym, znajdzie się w podsumowania kwoty „Podatnik”.

Co składa się na podsumowanie rejestru sprzedaży?

Razem – suma wartości z wierszy Podatnik i Płatnik.

Podatnik – suma pozycji oznaczonych jako „podatnik” + pozycje oczekujące z datą odebrania za właściwy okres rozliczeniowy.

Płatnik – suma pozycji oznaczonych jako „płatnik”.

Oczekujący – pozycje oznaczone jako „oczekujący” bez daty odebrania + pozycje oznaczone jako „oczekujący” z datą odebrania, gdzie miesiąc odebrania jest większy (starszy) niż data sprzedaży.

Wydruk rejestru sprzedaży z dany okres rozliczeniowy jest niezgodny z wydrukiem księgi pieniężnej.

Rejestr sprzedaży jest budowany przy użyciu innych algorytmów, niż księga pieniężna, co powoduje różnice. Nie powinno się porównywać tych dwóch zestawień. Dokumentem, który należy przekazać dla właściwego Urzędu Skarbowego, jest wydruk rejestru sprzedaży.

Dokonano wydruku rejestru sprzedaży za dany okres rozliczeniowy (miesiąc/kwartał), jednakże kwota netto w podsumowaniu po przemnożeniu 23% nie jest zgodna z kwotą VAT.

Różnice wynikają z czystej matematyki, dlatego przykład:

Mamy kwotę netto 0,49 pln od niej vat wynosi 0,1127 (czyli zgodnie z zasadą zaokrąglenia mamy kwotę 0,11)

Załóżmy, że mamy takich kwot netto 1000

1000 x 0,49 = 490

490 x 23% = 112,70 (obrazuje to wyliczenie z podsumowania kwot w rejestrze sprzedaży). W tym przypadku brane są wszystkie miejsca po przecinku.

Więc gdy pomnożymy vat jednostkowy od kwoty 0,49 czyli

0,11 x 1000 = 110 (Wydruk rejestru sprzedaży – podsumowanie)

I stąd różnica vat od całości wynosi 2,70.

Dodatkowo w rejestrze sprzedaży mogą występować pozycję z wpłatami dla wierzycieli zagranicznych, od których nie pobiera się podatku VAT, co wpływa na ogólnie podsumowanie.

Dlaczego kwoty są błędnie zaokrąglane? Dla przykładu przy kwocie przyznanej wierzycielom 84,42, 15% z tej wartości to 12,663. Zgodnie z przyjętą zasadą zaokrąglania kwota jaka jest przyznana do pobrania powinna wynosić 12,66 natomiast w programie wyświetlana jest wartość 12,67

W związku ze zmianami w programie, w kontekście podatku VAT, opłata stosunkowa nie może być traktowana jako wartość netto. Od 1.10.2015 wyliczanie opłaty stos. 15% jest związane z uwzględnieniem 23% podatku VAT, czyli biorąc pod uwagę przytoczony przykład:
84,42 zł * 0,1845 = 15,58 zł,
z tego VAT 15,58 zł * 23/123 = 2,91 zł
15,58 zł- 2,91 zł = 12,67 zł

Jak zainstalować wirtualną drukarkę Sybase DataWindow PS na systemach Windows 8 i wyższych?

Należy wyłączyć wymuszanie podpisu cyfrowego sterowników, powodujący błąd, poprzez wykonanie następujących czynności:
1. Wciskamy klawisz Windows + R
2. Wpisujemy shutdown.exe /r /o /f /t 00
3. Kliknij przycisk OK
4. System uruchomi się ponownie
5. Wybierz Rozwiąż problemy
6. Wybierz Opcje zaawansowane
7. Wybierz Ustawienia uruchamiania
8. Kliknij przycisk Uruchom ponowie
9. System uruchomi się ponownie do „Advanced Boot Options”
10. Wybieramy opcję Wyłącz wymuszanie podpisów sterowników poprzez naciśniecie klawisza 7
11. Komputer uruchomi się ponownie i możemy już instalować sterowniki, które nie mają podpisu.

Co oznacza pole na wydruku rejestru sprzedaży „oczekujący”?

W polu tym dopisywane są kwoty ujemne, pochodzące z wygenerowanych korekt. W momencie dopisania daty odbioru korekty (rejestr sprzedaży| kolumna „data odbioru”) kwota zostanie przeniesiona do pola „podatnik” w podsumowaniu rejestru.

Zaznaczam checkbox ‘do faktury” w zakładce „adres do korespondencji” a mimo to przy wysyłaniu faktury do Książki Nadawczej przypisany jest adres ogólny dłużnika. Dlaczego?

Adres ten będzie ujęty na fakturach, generowanych od momentu zaznaczenia checkboxa „do faktur”. Program automatycznie nie zmieni adresu nabywcy na fakturach wcześniej wygenerowanych.

Dlaczego pozycja nie zapisuje się w rejestrze sprzedaży?

Koszty stałe powinny być dodawane z poziomu sprawy w tabeli korekty kosztów. Program z tego miejsca odczytuje dane o dacie (czy został naliczony). Wpisanie ręcznie kwoty należnego kosztu oraz podatku również powoduje, że ten VAT nie jest wymagany podczas księgowania. Konieczne jest użycie funkcji „oblicz” („korekta kosztów w sprawie” lub przycisk „zajęcia”).

Dlaczego nie generuje się faktura po zaksięgowaniu wpłaty wierzyciela/dłużnika?

Należy upewnić się, że uczestnik jest podatnikiem VAT. W danych uczestnika/ więcej/ zakładka ‚informacje’. Inną przyczyną może być brak naliczenia kwoty podatku VAT od opłat stałych.

Kolumna „vat w ksp” z rejestru sprzedaży nie zgadza się z listą ksp. Dlaczego?

Wyniki z tych kolumn należy porównywać z listą pozycji ksp (zakładka „księgowanie”| „wyszukiwanie pozycji KSP” lub skrót klawiszowy „F6”). W zestawieniu tym należy wybrać wyszukiwanie po dacie ustalenia stanu a nie po dacie księgowania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku gdy data księgowania jest różna od daty zaległości na dzień. Pozycje takie dopisywane są do rejestru sprzedaży z tą datą, na którą jest wyliczana zaległość podczas księgowania. Na liście pozycji ksp (księga pieniężna) wykazane są pozycje wg daty księgowania. Stąd te różnice między wydrukiem rejestru sprzedaży.

Wydruk rejestru sprzedaży nie jest tożsamy z listą pozycji ksp. Dlaczego?

Różnice w kwocie VAT mogą występować w przypadku zarejestrowanych pozycji księgowych jako typ sprzedaży „sprzedaż ruchomości/ nieruchomości”. W rejestrze sprzedaży wykazana jest kwota VAT pobranego od opłaty stosunkowej i/lub stałej. Natomiast w księdze pieniężnej wykazany jest łączny VAT również ten pochodzący ze sprzedaży ruchomości lub nieruchomości).

Dlaczego generuje się faktura zaliczkowa zamiast końcowej przy spłacie zaległości w sprawie z niskim roszczeniu?

Jest to błąd aplikacji występujący w wersji 1994.1. Został poprawiony w wersji 1994.2, w której też została dodana opcja (historia sprawy/ zakładka stanu sprawy) pozwalająca na zmianę wcześniej wystawionych faktur z zaliczkowej na końcową i odwrotnie.

Jak wystawić fakturę z odwróconym obciążeniem dla wierzyciela zagranicznego?

W danych wierzyciela musi być wybrane na liście rozwijalnej, że strona nie podlega ustawie (zakładka ‚informacje’).

Dlaczego nie mogę wysłać faktury za pośrednictwem poczty elektornicznej (e-faktura)?

Najprawdopodobniej w systemie operacyjnym nie jest zainstalowana wirtualna drukarka Sybase DataWindow PS. Instrukcja konfiguracji tej drukarki jest opisana w części związanej z „Modułem Repertorium”.

Dlaczego nie liczy się vat w momencie rozchodowywania kwoty z salda opłat stałych? Przy wpłacie zaliczki wierzyciela nie pobrano vatu bo koszt nie był naliczony.

Obowiązek podatkowy powstaje w momencie wpłaty. W związku z tym VAT jest pobierany  przy wpłacie zaliczki wierzyciela. Jeżeli w sprawie nie zarejestrowano kosztu po stronie opłaty stałej, podatek VAT przy wpłacie należy wyliczyć ręcznie na zasadzie proporcji.

Dlaczego VAT (od opłaty stałej) nie jest widoczny podczas księgowania wpłaty mimo, że jest wpisany w tabeli kosztów (ręcznie nie przez opcję 'oblicz')?

Koszty opłat stałych powinny być wprowadzane w kosztach w sprawie przy użyciu opcji „oblicz”. Wówczas kwota VAT-u zostanie automatycznie wyliczona przez program na i będzie widoczna podczas księgowania.

Ogólne

Co oznacza komunikat „Błędny klucz produktu”?

Klucz rejestracyjny lub inne dane podawane przy rejestracji są niepoprawne. Należy zweryfikować informacje podane w oknie „Rejestracja programu” (główny moduł aplikacji) lub skontaktować się w naszym Biurem Wsparcie Klienta Kluczowego.

Jak przygotować się do połączenia zdalnego z konsultantem?

W głównym oknie aplikacji znajduje się przycisk „O programie” (uzyskać do niej dostęp można z każdego modułu w menu „Pomoc”) – po kliknięciu w niego otworzy się nowe okno, w którym należy wybrać zakładkę „Pomoc zdalna”. Po kliknięciu w link powinna automatycznie ściągnąć się i uruchomić aplikacja dedykowana do połączeń zdalnych Teamviewer.

W jaki sposób mogę przyśpieszyć proces rozwiązania zgłaszanej kwestii? / Co mogę zrobić, by rozwiązywanie zgłaszanego problemu przebiegło sprawniej?

Jeśli pojawia się komunikat błędu w konkretnym miejscu niezwykle pomocny może okazać się zrzut ekranowy ilustrujący go wraz z opisem ścieżki wygenerowania podobnej sytuacji. W przypadku jeśli błąd pojawia się nieregularnie – prosimy o kontakt w momencie, kiedy udało się go wywołać. Pomimo najszczerszych chęci ciężko jest ustalić jednoznaczną przyczynę nieprawidłowości, jeśli nie występuje w chwili zgłoszenia telefonicznego.

Moduł Repertorium

Podgląd pisma podczas jego edycji jest mniejszy niż zwykle, tekst jest przesunięty i nie mieści się na całej kartce. Co jest przyczyną?

Za rozmiar widoku edytora pism odpowiada obecne ustawienie drukarki domyślnej w systemie operacyjnym. Trzeba się upewnić czy nie jest ustawiona drukarka do zwrotek lub kopert jako drukarka domyślna. Domyślną drukarką powinna być ta , na której drukujemy pisma lub inna z ustawionym formatem papieru A4.

Podczas tworzenia oraz wydruku korespondencji zamiast kodu kreskowego pojawiają się same cyfry w jego miejscu. Dlaczego?

Problem związany jest z niepoprawnie zarejestrowanymi czcionkami (lub ich brakiem) odpowiedzialnymi za wyświetlanie oraz wydruk kodów kreskowych (’3of9_new.ttf’, ‘ariel.ttf’, ‘code128.ttf’). Powinny się one znajdować w katalogu ‚C:WindowsFonts’ oraz być poprawnie zarejestrowane. Proces ten jest wykonywany automatycznie podczas instalacji programu. Jeśli mimo wszystko czcionki nie są wyświetlane poprawnie należy się upewnić, że zostały zarejestrowane w systemie poprzez uruchomienie ich podglądu w ‚Panelu sterowania’ (menu ‚Start’ | ‚Panel sterowania’ | ‚Czcionki’). Po odnalezieniu ich na liście należy dwukrotnie wcisnąć lewy przycisk myszy na nazwie każdej z nich. Jeśli którejś z czcionek brakuje w systemie to należy ją umieścić w wyżej podanym katalogu. Zamknięcie okna z podglądem czcionki umożliwi poprawne jest wykorzystanie w przyszłości. Czcionki są dostępne do pobrania z zakładki „POBIERANIE” pod pozycją „Czcionki dla aplikacji Komornik SQL”.

Podczas interpretacji pisma wyświetlane jest pytanie z możliwością wprowadzenia oraz zapamiętania odpowiedzi. Pomimo zaznaczenia opcji ‚Zapamiętaj’ kolejna interpretacja pisma nie udostępnia zapamiętanej wartości. Jaka jest tego przyczyna ?

Aby jakakolwiek makrozmienna tekstowa typu „Pytanie” zapamiętywała historię wprowadzanych informacji, należy dla niej ustawić rozmiar historii. W tym celu w module „Szablony pism” należy odnaleźć definicję makrozmiennej (menu „Obiekty” | „Pytania”), a następnie w kolumnie historia ustawić wartość odpowiadającą za ilość przechowywanych wpisów.

Podczas eksportu zestawień do pliku w formacie PDF nic się nie dzieje. Co jest przyczyną?

Aby móc eksportować dokumenty do plików w formacie PDF wymagana jest instalacja wirtualnej drukarki o nazwie Sybase DataWindow PS. Zanim jednak zostanie zainstalowana należy pobrać i zainstalować program Ghostscript w wersji 8.70.
Po zainstalowaniu Ghostcript można dodać drukarkę. Dodawanie drukarki odbywa się w standardowy sposób: Dodaj drukarkę -> Drukarka lokalna -> port (LPT1)->wybór sterownika (z dysku C:ProgramFilesgslib | dla systemu Windows XP C:CurrendaSharedDrivers i nosi nazwę ADIST5) ->nazwa drukarki (tu należy wpisać Sybase DataWindow PS).

Ręczne dodawanie adresata pisma podczas przygtowywania korespondencji nie powoduje pojawienia się go na liście. Co jest przyczyną ?

Najbardziej prawdopodobną przyczyną wystąpienia takiego błędu jest brak odpowiedniej konfiguracji aplikacji do połączenia z bazą danych. W pliku komornik.ini w sekcji [Database] w polu DbParm powiniej się pojawić wpis: identity=’IDENT_SCOPE()’ zamiast identity=’IDENT_CURRENT()’ lub powinno zostać dopisana opcja Identity=3 w tej sekcji.

Tworząc korespondencję w sprawie program nalicza koszty z tytułu art. 34.3.2 zamiast 39.2.8. Co jest przyczyną takiego zachowania ?

Program nalicza odpowiednie koszty za korespondencję w zależności od wybranego typu ustawy wg której prowadzone jest  postępowanie egzekucyjne. Jeśli sprawa jest prowadzona wg przepisów wcześniejszych niż NOWELA 2007 program za korespondencję nalicza koszty z tytułu art. 34.3.2. W przypadku prowadzenia sprawy wg NOWELI 2007 lub NOWELI 2010 aplikacja nalicza koszty z tytułu art. 39.2.8, poza pismem „Zawiadomienie o wszczęcie egzekucji”, za które zgodnie z przepisami opłata nie powinna być pokrywana przez dłużnika.

Czy program umożliwia wysyłanie pism za pomocą poczty elektronicznej ?

Aplikacja umożliwia wysyłanie korespondencji za pomocą poczty elektronicznej. Standardowo do tego celu używane są zewnętrzne domyślne programy, tj. Microsoft Outlook czy Mozilla Thunderbird. Aplikacja przekazuje do ich skrzynki nadawczej wiadomość wraz załącznikiem zawierającym treść pisma (konfiguracja formatu jest dostępna w module „Konfiguracja” | menu „Preferencje” | „Konfiguracja modułu Pisma” | pole „Format eksportu pism”).
Od wersji 12.02 b. 1956.1 udostępniono również moduł „Email” (moduł „Moduły dodatkowe” | menu „Email”) wykorzystywany na potrzeby komunikacji z Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych. Można również przy jego użyciu wysyłać i odbierać wiadomości poczty elektronicznej, jednak nie jest on domyślnie wykorzystywany w pozostałych elementach aplikacji.

Dlaczego w wierszu 9 działu 1 sprawozdania MS-Kom23 wykazywana jest inna liczba spraw z FAL niż w poprzednim okresie?

W przypadku pierwszej kolumny sprawozdania wszystkie wiersze przeliczane są na nowo – wykazywany jest stan faktyczny z repertoriów. Sprawy z FAL-em, które nie były uwzględniane w zeszłym roku są widoczne z powodu ponownego przeliczenia wszystkich spraw. Powodem, dla którego nie widać tych spraw jest brak zmiany ich stanu – do zestawienia wchodzą sprawy, które wpłynęły lub które zostały umorzone. Nie jest to błąd. Większość kancelarii znajduje się w podobnej sytuacji i zostało to już wyjaśnione z ministerstwem. Wysłanie sprawozdania będzie możliwe, aczkolwiek zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem o niezgodności liczby w wierszu z FAL-em.

Jak rozwiązać problem z wysyłaniem poczty e-mail z poziomu aplikacji?

Należy się upewnić czy w systemowym Panelu Sterowania jest wskazany domyślny klient pocztowy (poznamy to również po krótkiej informacji w oknie wiadomości e-mail w aplikacji, w lewym dolnym rogu). W przypadku błędu logowania, należy zamknąć klienta pocztowego i ponownie spróbować wysłać wiadomość e-mail z Komornika SQL. Jeśli błąd pojawia się dalej – należy zweryfikować w rejestrze systemowym czy na pewno ustawiony jest klient domyślny (Komputer |HKEY_LOCAL_MACHINE|SOFTWARE|Clients|Mail (kliknięcie na katalogu)|wartość „Domyślna” powinna zawierać nazwę klienta).

W jaki sposób należy zmienić sprawę z zabezpieczeniem w sprawę z egzekucją?

Istnieją dwie możliwości:

 • W tej samej sprawie zmieniamy typ kwoty „Zabezpieczenie” w „Należność główną” (prawym przyciskiem myszy) oraz upewniamy się, że w zakładce „Rodzaje„znajdują się zarówno „świadczenie pieniężne” jak i „zabezpieczenia„.
 • Kopiujemy sprawę przyciskiem F7 i postępujemy jak wyżej (zmiana kwoty oraz weryfikacja rodzajów egzekucji). Istotne jest, aby w kopiowanej sprawie w opcji „Sprawa w toku…” pola „Wniesiona” oraz „Rozchodowana” uzupełnić kwotą 2% zarejestrowanego zabezpieczenia. Będzie to spłata zaliczki dłużnika dla wierzyciela.

 

Moduł Księga Pieniężna

Podczas księgowania w sprawie nie widzę roszczenia, które chce spłacić, a które zostało zarejestrowane w sprawie ?

Wynika to za faktu, iż dłużnik dokonujący wpłaty nie ma ustawionej solidarności do danego roszczenia. Informacje o tym fakcie dostępne są w oknie rejestracji sprawy podczas edycji danych roszczenia na zakładce „Dłużnicy”.

Dlaczego na karcie rozliczeniowej nie widać wpłat bezpośrednich?

Należy włączyć opcję wyświetlania wpłat w konfiguracji (Preferencje|Konfiguracja zaległości|Wpłaty bezpośrednie na karcie rozliczeniowej).

Dlaczego między księgowaniem z planu podziału a wydrukiem planu jest rozbieżność w kwotach?

Różnica w podziale kwot w pozycji księgowej a podziałem na wydruku planu jest uzasadniona. Przykładowymi czynnikami, które mają na to wpływ są:

 • algorytm opłaty stosunkowej,
 • schemat spłat.

Trzeba pamiętać, że dopiero w trakcie księgowania tworzone są też pewne koszty, a opłata stosunkowa powinna być w sprawie zatwierdzona.

Moduły Konfiguracja

Pomimo rejestracji bibliotek do e-podpisu (moduł „Konfiguracja” | menu „Preferencje” | „Konfiguracja inna”) podczas podpisywania dokumentów w programie wyświetla się błąd. Dlaczego?

Aby poprawnie zarejestrować biblioteki (narzędziową i do e-podpisu) należy zapewnić odpowiednie uprawnienia poprzez:

 • Windows XP – posiadanie uprawnień administratora systemu operacyjnego (być zalogowanym do Windowsa jako Administrator)
 • Windows Vista i 7 – kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonie programu Komornik SQL i wybrać opcję ‚Uruchom jako administrator’

Należy zalogować się do programu wybrać moduł: moduł „Konfiguracja” | menu „Preferencje” | „Konfiguracja inna”, a następnie dla obu bibliotek użyć najpierw przycisku ‚Wyrejestruj’ i później przycisku ‚Rejestruj’.

W jakich sposób umożliwić naliczenie kosztów za wybrane pisma lub formularze?

Należy włączyć opcję „Naliczanie w pismach kosztów za zapytanie”, która jest dostępna w module Konfiguracji|Preferencje|Konfiguracja modułu Pisma. Jest to opcja globalna, wpływająca na wszystkie stacje w kancelarii. Wysokość naliczanej kwoty można podać w innym miejscu konfiguracji: Opłaty, odsetki, średnie|Opłaty za zapytania.

Nie działa podgląd zeskanowanych dokumentów – jak temu zaradzić?

Upewniamy się, że biblioteka do przeglądarki obrazów jest zarejestrowana (Konfiguracja|Preferencje|Konfiguracja inna). Następnie weryfikujemy czy zainstalowany jest Adobe Reader w wersji 10 (nowsze wersje mogą powodować problemy, co zostało potwierdzone w kilku kancelariach). Zdarzało się, że błąd był wynikiem ograniczonych uprawnień użytkownika w systemie Windows. Pomagała zmiana profilu użytkownika lub weryfikacja na koncie administratora (systemu).

Jak automatycznie oznaczać przesyłki jako InPostowe?

Należy w module konfiguracji włączyć odpowiednią opcję (Preferencje|Konfiguracja modułu Pisma|Automatyczne oznaczanie przesyłek|Przesyłki InPost (wszystkie)).

Dlaczego w elemencie koperty nie widać treści umowy z placówką pocztową?

Należy zweryfikować czy w projekcie dane pola są włączone dla wybranych typów przesyłek (Konfiguracja|Wydruki|Projekty kopert i zwrotek|edycja dla wybranego elementu). Sprawdzić można to poprzez zaznaczenie pola (umowa1, umowa2 itp.) i wybranie jego widoczności dla danych typów.

Jak należy skonfigurować e-przekazy w aplikacji, aby zaczytywały się poprawnie na stronie poczty?

Aby móc korzystać z tej funkcji należy w module Konfiguracji|Preferencje|Konfiguracja e-poczty wybrać typ eksportu POSDATA (XML) oraz uzupełnić pole „nazwa pełna”, „nazwa skrócona” i „numer klienta (GUID)”, który należy koniecznie podać w nawiasach klamrowych. Zmiany zapisujemy przyciskiem „Zapisz”.

Moduł komunikacji z EPU

Podczas próby podpisania adnotacji w trakcie wysyłki do EPU występuje błąd: ‚Nie można utworzyć obiektu klasy CryptoX, CryptoControl’. Dlaczego?

Powodem pojawienia się powyższego komunikatu jest brak zarejestrowanej biblioteki do e-podpisu. Aby zarejestrować bibliotekę należy przejść do modułu „Konfiguracja” | menu „Preferencje” | „Konfiguracja inna” oraz wcisnąć przycisk „Rejestruj” w grupie „Biblioteka do e-podpisu”.

Po podpisaniu adnotacji i wysyłce do portalu EPU występuje błąd: ‚Nie udało się utworzyć dokumentu XML zawierającego podpisane adnotacje’. Dlaczego ?

Gdy spotkamy się z podobnym błędem należy zrobić trzy rzeczy:  zarejestrować bibliotekę do e-podpisu, upewnić się czy karta jest w czytniku, upewnić się że wpisujemy poprawny kod PIN.

Portal EPU – Podczas próby dodania adnotacji do tytułu wykonawczego znajdującego się w e-Sądzie w przypadku, gdy sprawa była prowadzona przez innego komornika, a następnie przekazana, nie jest widoczny przycisk „Dokonaj adnotacji”. Co jest przyczyną ?

Wynika to z faktu, iż poprzedni komornik wprowadził do systemu dwie adnotacje równolegle, a system zapisał dla nich dokładnie taki sam czas odnotowania. W takim przypadku należy skontaktować się z kancelarią, która poprzednio prowadziła egzekucję w celu poprawienia daty odnotowania – można albo usunąć oraz dodać na nowo adnotację o przekazaniu sprawy lub ją poprawić.

Co oznacza komunikat „Walidacja jednego lub wielu czynności egzekucyjnych nie powiodła się – Adnotacja ma nieprawidłowy format XML”?

Komunikat pojawia się w momencie wysyłania adnotacji na portal i może wskazywać na kilka przyczyn:

 • Dla spraw pobieranych przez przycisk „e-Sąd (kod)” pierwszą adnotację należy dodać na portalu i zaczytać ją do sprawy przez przycisk „Pobierz listę”.
 • Jeśli sprawa jest przekazana lub prowadzona ponownie – a więc na portalu EPU widoczne są w niej już adnotacje – postępujemy jak w punkcie wyżej dla spraw pobieranych przez „e-Sąd (kod)”.
 • Należy sprawdzić czy w aplikacji jest zarejestrowana biblioteka do e-podpisu (Konfiguracja|Preferencje|Konfiguracja inna).
 • Aby wykluczyć problem z certyfikatem, należy w jednej sprawie wysłać adnotację niepodpisaną. Jeśli zostanie wysłana prawidłowo (konieczne jest jej podpisanie na portalu i zweryfikowanie w aplikacji), oznacza to problem komunikacyjny z kartą kryptograficzną.

Dlaczego nie mogę dokonać adnotacji w sprawie przekazanej?

Pierwszą adnotację w przypadku sprawy przekazanej należy dodać z poziomu portalu i zaczytać ją do programu przez przycisk „Pobierz listę”. Dla spraw, które na portalu posiadają już adnotacje, zawsze należy postępować w ten sposób.

Dlaczego nie widać w sprawie zakładki e-Sąd?

Sprawa nie została pobrana przez usługę sieciową, tylko zarejestrowana ręcznie w aplikacji. Możemy taką sprawę oznaczyć jako pochodzącą z e-Sądu (zakładka „Inne” w sprawie), jednak taką sprawę należy prowadzić dwutorowo, tj. przez aplikację oraz z poziomu portalu.

Co oznacza komunikat „Nieprawidłowe dane autentykacji użytkownika”?

Jeśli zostały podane dane logowania dla innego użytkownika niż komornik i osoba ta jest w danej chwili zalogowana do aplikacji, należy ponownie wprowadzić wartości w konfiguracji. Najpierw należy usunąć ze słowników (Konfiguracja|Słowniki|Użytkownicy) dane logowania EPU wybranego użytkownika, zapisać zmiany i w kolejności wiersz po wierszu (od góry do dołu) podać wszystkie informacje, a następnie zmiany zapisać. Jest to jedyne rozwiązanie tego błędu, więc jeśli będzie pojawiał się dalej – czynność trzeba powtórzyć.

Co oznacza komunikat „Adnotacje nie zostały zapisane ponieważ certyfikat nie należy do użytkownika składającego paczki”?

Należy się upewnić czy certyfikat, który jest używany do podpisu należy do zalogowanego użytkownika w aplikacji (jeśli używany jest certyfikat komornika, osoba zalogowana nie może posiadać swoich danych logowania do portalu w konfiguracji użytkowników).

Moduł komunikacji z portalem ‚Obwieszczenia o licytacjach’

Publikowana treść obwieszczenia o licytacji nieruchomości zawiera dane tylko jednego dłużnika, pomimo że w projekcie wskazanych było dwóch. Dlaczego tak się dzieje?

Problem polega na tym, że stworzono dwie nieruchomości o tych samych danych i nazwach, przypisanych do dwóch dłużników. Może to wynikać z faktu, że użytkownik dodając nieruchomość do dłużnika w sprawie, klika na ‚Dopisz’ zamiast ‚Lista’, przez co utworzył nową nieruchomość. W takiej sytuacji, należy usunąć zdublowane nieruchomości z majątków dłużników oraz z listy nieruchomości i stworzyć nową, tożsamą z usuniętymi. Następnie należy dodać ją do dłużników w sprawie. Po dokonanych zmianach (również w projekcie licytacji) należy ponownie opublikować obwieszczenie o licytacji.

Próba publikacji projektu licytacji na portalu za pomocą przycisku ‚Publikuj’ nie daje żadnego efektu. Co jest przyczyną ?

Gdy podczas próby opublikowania licytacji nic się nie dzieje, oznacza to że biblioteka narzędziowa jest niezarejestrowana lub jest zarejestrowana niepoprawna jej wersja. W takim przypadku należy ją zarejestrować ponownie.

Publikacja projektu licytacji z wieloma nieruchomościami powoduje, iż publikowane są wyłącznie danej jednej z nich. Dlaczego?

Brak pozostałych nieruchomości może być spowodowany wybraniem w polu „Szablon publikacji” szablonu, stworzonego przez użytkownika, który został wygenerowany na podstawie domyślnego dla jednej nieruchomości.

Portal licytacyjny – wyszukiwanie licytacji w miejscowości nie zwraca wyników, pomimo, iż ta licytacja na pewno się tam odbędzie. Dlaczego?

Problem może występować w przypadku, gdy wprowadzono w polu odpowiedzialnym za miejscowość, w przypadku, gdy nie ma w niej ulic, również numer domu. Powoduje to błędne wyszukiwanie obwieszczeń o licytacjach.

Podczas publikacji licytacji nieruchomości do portalu KRK występuję błąd walidacji, mówiący że województwo (np. pomorskie) nie jest prawidłowym formatem. Co jest przyczyną?

W danych nieruchomości podlegającej licytacji (zakładka WKW) wystąpił problem z wyborem województwa. Aby rozwiązać problem należy je wybrać ponownie oraz zapisać zmiany.

W piśmie obwieszczenia o licytacji nie widać poprawnych informacji o jej szczegółach, co należy zrobić w takiej sytuacji?

Problemy dotyczące braku poprawnego wyświetlenia danych w piśmie lub szczegółów niewłaściwej licytacji są spowodowane brakiem odpowiedniego projektu w programie. Należy zweryfikować czy taki projekt licytacji jest utworzony w repertorium (Majątek|Licytacje).

Moduł komunikacji z ZUS

Co oznacza komunikat „Nie można utworzyć obiektu klasy KomTools”?

Komunikat wskazuje na niezarejestrowane biblioteki narzędziowe KomTools. Należy je zarejestrować w konfiguracji (Konfiguracja|Preferencje|Konfiguracja inna), pamiętając by uruchomić aplikację z uprawnieniami administratora systemu Windows.

Co oznacza komunikat „Null keys are not supported” w momencie wysyłania formularzy?

Istnieje kilka możliwych przyczyn powyższego komunikatu:

 • Należy sprawdzić czy są zarejestrowane biblioteki narzędziowe (Konfiguracja|Preferencje|Konfiguracja inna|przyciski „Rejestruj” są nieaktywne).
 • Możliwe, że uległy zmianie wartości w konfiguracji, które należy przywrócić do wartości domyślnych (Konfiguracja|Preferencje|Konfiguracja e-ZUS|przycisk „Domyślne”).
 • Zdarza się, że karta włożona do czytnika została źle odczytana, dlatego należy sprawdzić ją ponownie, tj. włożyć jeszcze raz do czytnika, przepiąć urządzenie pod inne gniazdo USB, zweryfikować status karty w odpowiednim narzędziu (np. Menedżer CryptoCard).
 • Jeśli certyfikat kwalifikowany został niedawno zmieniony, na portalu ZUS PUE należy zaktualizować dane autoryzacji – czyli wskazać nowy certyfikat jako domyślny.
 • W przypadku, gdy dopiero zaczynamy korzystać z usługi sieciowej, należy się upewnić czy na portalu ZUS PUE widoczna jest zakładka „Komornik”. Jej brak wskazuje na konto zwykłego użytkownika i niemożność korzystania z usługi dedykowanej dla kancelarii komorniczych.
 • Jeśli powyższe rozwiązania nie przyniosły skutku, warto sprawdzić czy problem występuje na innej stacji.

Dlaczego otrzymuję komunikat o powielonym dokumencie w aplikacji?

Prawdopodobnie zostało już wcześniej wysłane zapytanie dla konkretnego dłużnika (chociażby w innej sprawie). Nie będzie możliwe wysłanie takiego formularza przez usługę sieciową ze względu na jej blokadę, dlatego każdorazowo przy pojawieniu się komunikatu o powielonym dokumencie, należy przesłać wnioski w nieco inny sposób. Aby to zrobić, należy chwilowo wyłączyć opcję „Automatycznego wysyłania zapytań” (Konfiguracja|Preferencje|Konfiguracja e-ZUS), co spowoduje, że wciśnięcie przycisku „Eksport” na liście formularzy zapisze wniosek we wskazanym miejscu na dysku komputera. Taki plik XML należy następnie zaimportować na portalu ZUS PUE. Istotne jest, aby w konfiguracji wskazano wersję eksportu pliku o numerze 1.

Co oznacza komunikat „Określone hasło sieciowe jest niepoprawne”?

Prawdopodobnie użytkownik dokonał zmiany wartości w konfiguracji e-ZUS – należy przywrócić je do domyślnych odpowiednim przyciskiem (Konfiguracja|Preferencje|Konfiguracja e-ZUS|przycisk „Domyślne”).

Co oznacza komunikat „Klucz publiczny usługi PROD-NPI nie jest zarejestrowany w systemie”?

Nie został prawidłowo zainstalowany certyfikat do połączenia z usługą sieciową. Można go pobrać z naszej strony wraz z instrukcją instalacji. Certyfikat jest wymagany na każdej stacji, z której będą wysyłane formularze.

Co oznacza komunikat „Odebrano niezabezpieczony lub nieprawidłowo zabezpieczony błąd od drugiej strony”?

W konfiguracji plików został nieprawidłowo podłączony klucz usługi. Należy ściągnąć klucz obowiązujący w danym okresie (dostępny na naszej stronie), umieścić go w bezpiecznym miejscu, gdyż nie może zostać usunięty, a następnie wskazać klucz przyciskiem plusa, pamiętając by poprzedni usunąć wpierw przyciskiem minusa (plik nie jest nadpisywany!). Każdorazowo należy zapisać zmiany przyciskiem „Zapisz”.

Co oznacza komunikat „Brak uprawnień do ZUS!”?

Są dwie możliwe przyczyny tego komunikatu:

 • Aktualnie zalogowany w aplikacji użytkownik nie posiada uprawnień do obsługi modułu, co należy zweryfikować w konfiguracji (Konfiguracja|Słowniki|Użytkownicy|Uprawnienia wybranej osoby|ZUS-PUE (pełne)).
 • Na portalu ZUS PUE nie jest widoczna zakładka „Komornik” po zalogowaniu, która jest niezbędna do prawidłowego działania usługi sieciowej.

Moduł komunikacji z CPD MSW

Czy istnieje alternatywny sposób odbierania odpowiedzi z CPD?

Jeśli z jakichś powodów nie możemy odebrać odpowiedzi przez terminarz, istnieje możliwość ich odebrania bezpośrednio z modułu e-mail (Moduły dodatkowe). Każdorazowo należy wybrać profil przeznaczony do CPD i wybrać wiadomość zawierającą odpowiedzi. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na niej i wybieramy opcję „Przetwarzanie CPD”.

Co oznacza błąd „The MIME/UTF-8 transfer encoding ‘Unknown’ is not supported”?

Prawdopodobnie w skrzynce odbiorczej znajduje się spam, który uniemożliwia odebranie odpowiedzi. Należy zalogować się bezpośrednio na serwer pocztowy i usunąć zbędne wiadomości, a następnie ponownie pobrać odpowiedzi przez aplikację.

Moduły dodatkowe

Dlaczego na fakturze VAT nie zgadza się wysokość podatku?

Prawdopodobnie została zaznaczona opcja faktury detalicznej, która jest wykorzystywana przy sprzedaży dużej liczby towarów o niskich cenach jednostkowych. Wykorzystywany jest w niej nieco inny sposób obliczania podatków, aby uniknąć błędów zaokrągleń. Wyłączenie opcji powinno wyświetlić poprawną wartość podatku.

Dlaczego przy skanowaniu z OCR część dokumentów zostaje rozpoznana, a część nie? Jak temu zaradzić?

Poza ustawieniami skanera wpływ na rozpoznawanie spraw ma konfiguracja programu. Należy zweryfikować czy przy samym skanowaniu wybierany jest odpowiedni typ dokumentu: filtry OCR w programie zdefiniowane są jedynie dla tytułów i czynności egzekucyjnych. Wybór innego rodzaju dokumentu (np. inny, licytacja, protokół) z góry uniemożliwia nam wykorzystanie OCR. Inne opcje, które mają wpływ na rozpoznawanie, znajdują się w konfiguracji (Preferencje|Konfiguracja skanowania). Może konieczne okazać się zwiększenie rozdzielczości DPI skanowania OCR. Dodatkowo, warto zweryfikować opcję „Weryfikacja rozpoznania sygnatury: wyłączona” – spowoduje przeszukiwanie dokumentów tylko po sygnaturze, z wykluczeniem stron postępowania.

Video: 2:59 min.

ZUS-EKS – import plików XML na portalu PUE

Film instruktażowy prezentujący funkcjonalność portalu „Platforma Usług Elektronicznych” Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie importowania wniosków ZUS-EKS w postaci pliku XML. Pierwsza część prezentacji poświęcona została elementom konfiguracyjnym programu Komornik SQL w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności eksportu zapytań do postaci XML. Druga część przedstawia w przejrzysty sposób jedną z możliwości uwierzytelnienia na portalu oraz proces wczytania plików XML w celu ich obsługi.

rozwiń
Video: 4:13 min.

Automatyczna dekretacja dokumentów w oparciu o przeszukiwalne pliki PDF

Film instruktażowy prezentujący funkcjonalność automatycznej dekretacji skanowanych dokumentów w formacie przeszukiwalnych plików PDF na podstawie definiowanych przez użytkowników aplikacji reguł zachowań. Dzięki w pełni konfigurowalnemu modułu użytkownik może dostosować proces przyporządkowywania skanowanych dokumentów do własnych, indywidualnych wymagań, dzięki czemu usprawniony zostanie proces tak żmudnego i czasochłonnego skanowania dokumentów.

rozwiń
Video: 8:15 min.

ZUS-EKS – elektroniczna wysyłka zapytań z aplikacji

Film instruktażowy poświęcony obsłudze programu Komornik SQL w zakresie elektronicznego wysyłania zapytań ZUS-EKS bezpośrednio z aplikacji. W pierwszej części zaprezentowane zostały elementy związane z instalacją wymaganych certyfikatów i kluczy oraz konfiguracją programu. Dalsza część prezentacji została wykorzystana do przedstawienia sposobu automatycznej wysyłki, pobierania dokumentów UPP oraz prezentacji informacji dotyczących transferu elektronicznego. Całość zaprezentowano w formie zwięzłej prezentacji „krok po kroku”, w taki sposób, aby użytkownik zapoznał się z całością procesu komunikacji z systemem informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dokument powiązany: Instrukcja obsługi modułu ZUS

rozwiń
Video: 2:57 min.

Rejestracja biblioteki narzędziowej oraz e-podpisu

Film instruktażowy prezentujący sposób przeprowadzenia operacji rejestracji / przerejestrowania zewnętrznych bibliotek wykorzystywanych przez aplikację. Proces ten jest wymagany do poprawnego funkcjonowania wielu ważnych modułów programu, w tym: import odpowiedzi z CEPIK, komunikacja z CPD, OGNIVO, PD CBDKW oraz wiele innych. Dzięki połączeniu aplikacji z zewnętrznymi modułu aplikacja może wykorzystywać najnowsze technologie oraz być rozszerzana o elementy do tej pory niedostępne.

rozwiń
Video: 5:29 min.

Ognivo – wysyłka zapytania testowego

Film instruktażowy prezentujący sposób wysyłki testowego zapytania do systemu Ognivo. Każdy użytkownik, który podpiszę umowę na korzystanie z systemu zobowiązany jest do przeprowadzenia transferu próbnego. Zaprezentowano w sposób kompleksowy proces realizacji tego wymagania. Przed przystąpieniem do realizacji zalecane jest zapoznanie się z filmem „Ognivo – konfiguracja modułu komunikacja z systemem”.

rozwiń
Video: 2:38 min.

Ognivo – konfiguracja modułu komunikacji z systemem

Film instruktażowy prezentujący sposób poprawnej konfiguracji modułu komunikacyjnego z systemem Ognivo. Przedstawione zostały wszystkie wymagane elementy konfiguracyjne zapewniające komunikację z system zapytań o rachunki bankowe dłużników. W przejrzysty sposób przedstawione i omówione zostały poszczególne parametry konfiguracyjne aplikacji Komornik SQL w zakresie modułu Ognivo.

rozwiń
UPP.zip

Transformata UPP

Plik transformaty  wymagany do poprawnego pobierania dokumentu Urzędowego Poświadczenia Przekazania z portalu PUE ZUS. Spakowany za pomocą archiwizatora ZIP.

rozwiń
Instalator.zip

Instalator Aplikacji Komornik SQL w wersji demonstracyjnej

Instalator Aplikacji Komornik SQL w wersji demonstracyjnej. Instalator spakowany za pomocą archiwizatora ZIP.

Wersja demonstracyjna programu przeznaczona jest wyłącznie dla komorników sądowych, asesorów lub aplikantów komorniczych w celu zapoznania się z jego możliwościami i sposobem obsługi. Jakiekolwiek wykorzystanie wersji demonstracyjnej oprogramowania przez inne osoby lub wykorzystanie oprogramowania do celów komercyjnych, w szczególności do produkcji oprogramowania zintegrowanego (z wykorzystaniem bazy danych programu, bibliotek, itp.) nie jest dopuszczalne i stanowi naruszenie praw autorskich Currenda Sp. z o.o. Jeśli jesteś zainteresowany nawiązaniem współpracy w zakresie integracji oprogramowania skontaktuj się z nami.
rozwiń
fonts.zip

Czcionki dla aplikacji Komornik SQL

Zestaw trzech czcionek wymagany podczas pracy z aplikacją Komornik SQL. Do poprawnego działania czcionki należy pobrać oraz zainstalować w systemie operacyjnym. Spakowany za pomocą archiwizatora ZIP.

rozwiń