Przejdź do treści

Dla kancelarii komorniczych

Moduł KRD

Zyskaj zautomatyzowaną komunikację z Krajowym Rejestrem Długów. W szybki sposób pozyskuj aktualne dane o sytuacji finansowej dłużników w prowadzonych postępowaniach.

Poznaj ten produkt

Współpracujemy z Krajowym Rejestrem Długów

Komornik w sposób w pełni zautomatyzowany i bezpieczny może korzystać z danych znajdujących się w bazie KRD z poziomu swojej aplikacji komorniczej.
Już teraz szybko i wygodnie pobieraj raporty z Informacji Gospodarczej oraz Rejestru Zapytań.

bgCircle

Jakie korzyści daje Ci usługa integracji z KRD?

Baza KRD BIG SA to doskonałe źródło informacji przydatnych w Twojej codziennej pracy. Możesz sprawdzać firmy oraz konsumentów i pozyskiwać w ten sposób dodatkowe dane na temat płatników oraz dłużników.

W KRD znajdziesz m.in. informacje, czy dłużnik w okresie ostatnich 12 miesięcy starał się o dodatkowe finansowanie był np. weryfikowany przez bank czy inną instytucję pożyczkową. Wiedza ta pomoże Ci lepiej ocenić aktywność dłużnika na rynku finansowym.

Z usługą Integracja z KRD stworzysz pełniejszy obraz zadłużonej osoby. Dzięki temu zwiększysz swoją skuteczność w odzyskiwaniu należności oraz w docieraniu do osób niespłacających zobowiązań.

Baza KRD BIG SA to doskonałe źródło informacji przydatnych w Twojej codziennej pracy. Możesz sprawdzać firmy oraz konsumentów i pozyskiwać w ten sposób dodatkowe dane na temat płatników oraz dłużników.

W KRD znajdziesz m.in. informacje, czy dłużnik w okresie ostatnich 12 miesięcy starał się o dodatkowe finansowanie był np. weryfikowany przez bank czy inną instytucję pożyczkową. Wiedza ta pomoże Ci lepiej ocenić aktywność dłużnika na rynku finansowym.

Z usługą Integracja z KRD stworzysz pełniejszy obraz zadłużonej osoby. Dzięki temu zwiększysz swoją skuteczność w odzyskiwaniu należności oraz w docieraniu do osób niespłacających zobowiązań.

bgCircle

Co zyskujesz dzięki integracji z KRD?

oferta

Możesz generować i obsługiwać raporty z Informacji Gospodarczej oraz Rejestru Zapytań.

oferta

Pracujesz bezpośrednio z poziomu aplikacji komorniczej. Wysyłasz zapytania i otrzymujesz odpowiedzi. Już nie musisz korzystać z interfejsu udostępnianego przez portal KRD.

oferta

Możesz korzystać z integracji na wszystkich stanowiskach w kancelarii komorniczej.

oferta

Otrzymujesz raporty, które przypisujesz pod dedykowanym tytułem prosto do sprawy.

oferta

Decydujesz, czy chcesz powiązać koszt wynikający z otrzymanego raportu i zarejestrować go w sprawie.

oferta

Uzyskujesz dostęp do wygodnej formy zapytań i raportów w postaci plików PDF.

oferta

Masz zapewnioną łatwiejszą obsługę kosztów, dzięki zestawieniu pomocniczemu. Możesz porównać koszty zarejestrowane w sprawach z fakturą otrzymaną z Krajowego Rejestru Długów.

oferta

Możesz generować i obsługiwać raporty z Informacji Gospodarczej oraz Rejestru Zapytań.

oferta

Pracujesz bezpośrednio z poziomu aplikacji komorniczej. Wysyłasz zapytania i otrzymujesz odpowiedzi. Już nie musisz korzystać z interfejsu udostępnianego przez portal KRD.

oferta

Możesz korzystać z integracji na wszystkich stanowiskach w kancelarii komorniczej.

oferta

Otrzymujesz raporty, które przypisujesz pod dedykowanym tytułem prosto do sprawy.

oferta

Decydujesz, czy chcesz powiązać koszt wynikający z otrzymanego raportu i zarejestrować go w sprawie.

oferta

Uzyskujesz dostęp do wygodnej formy zapytań i raportów w postaci plików PDF.

oferta

Masz zapewnioną łatwiejszą obsługę kosztów, dzięki zestawieniu pomocniczemu. Możesz porównać koszty zarejestrowane w sprawach z fakturą otrzymaną z Krajowego Rejestru Długów.

Realizacja wniosków wierzycieli i syndyków

Obecnie można zaobserwować wzrost liczby wniosków składanych przez wierzycieli w postępowaniach egzekucyjnych. Dane pozyskane z KRD pozwalają im na tworzenie analizy i budowanie profilu dłużnika oraz ocenę jego wypłacalności i szansy na odzyskanie długu. Z Integracją z KRD łatwo zrealizujesz wnioski wierzyciela składane w ramach prowadzonych postępowań oraz w sprawach nieegzekucyjnych, np. spis inwentarza. Możesz również zrealizować wniosek syndyka o poszukiwanie majątku.

Uwarunkowania prawne

Czy można pozyskiwać takie dane? Tak – dzięki Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 9 kwietnia 2010 roku. Zgodnie z art. 25 ust. 1 do otrzymywania informacji gospodarczych oraz informacji z rejestru zapytań, o którym mowa w art. 27, są uprawnieni komornicy – w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami egzekucyjnymi lub zabezpieczającymi albo wykonywaniem postanowień o zabezpieczeniu spadku lub ze sporządzaniem spisu inwentarza. Co więcej:

 • komornicy nie muszą uzyskiwać zgody konsumentów na pobieranie informacji na ich temat,
 • złożenie zapytania i ujawnione komornikowi informacje nie są odnotowywane w rejestrze zapytań dłużnika, zatem dłużnik nie zostanie o tym poinformowany (art. 27 ust. 4),
 • komornicy nie mają obowiązku usunięcia informacji gospodarczych w terminie 90 dni od dnia ich otrzymania (art. 26 ust. 3 w zw. z art. 26 ust. 1),
 • komorników nie obowiązuje zakaz udostępniania informacji innym osobom (art. 26 ust. 3 w zw. z art. 26 ust. 2).

Dane z KRD możesz wykorzystać w ramach prowadzonych postępowań, a także przekazać wierzycielowi.

Zakres raportów

Integracja z KRD gwarantuje dostarczenie aktualnych danych na temat dłużnika w ramach Raportu z Informacji Gospodarczej oraz Raportu z Rejestru Zapytań. Sprawdź, jakie informacje możesz pozyskać.

W ramach Raportu z Informacji Gospodarczej:
 • dane adresowe dłużnika lub dłużników,
 • informacje  zobowiązaniu (kwoty, tytuły, wymagalność, czy są spłacane),
 • dane wierzycieli (liczba, nazwa),
 • informacje o zobowiązaniach spornych i bezspornych.
W ramach Raportu z Rejestru Zapytań:
 • informacje o tym kto, kiedy i ile razy pytał o NIP lub PESEL – dzięki temu pozyskujesz informacje o aktywności dłużnika w kontekście pozyskiwania nowego finansowania/zakupu/innej inwestycji,
 • dane pytającego,
 • informacje uzyskane przez pytającego,
 • dane adresowe dłużnika dla każdego z zapytań.

Już niebawem!

W ramach usługi dostępny będzie także Raport Rozszerzony, który integruje dane z różnych źródeł. Otrzymasz połączenie najważniejszych informacji o firmach z KRD BIG SA oraz m.in. z KRSKNFCEIDG.

Jak uzyskać dostęp do usługi?

To bardzo proste! Podpisujesz umowę z Krajowym Rejestrem Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA o dostęp do usługi. Umowa ta nie nakłada na Ciebie żadnych dodatkowych kosztów. Możesz to zrobić sam albo skontaktować się z nami. Przekażemy Twoje zgłoszenie chęci uzyskania dostępu do usługi.Tylko tyle! Teraz błyskawicznie i wygodnie pozyskuj z KRD bardzo przydatne w prowadzeniu postępowań informacje.

Otrzymane z KRD dane autoryzujące wprowadzasz do konfiguracji w Twojej aplikacji komorniczej Zobacz: Instrukcja dla Komorników Sądowych.

Tylko tyle! Teraz błyskawicznie i wygodnie pozyskuj z KRD bardzo przydatne w prowadzeniu postępowań informacje.

Interesujesz się tym produktem?

Zamów w ramach oprogramowania  Komornik SQL lub Kancelaria Komornika

Przejdź do formularza zamówień
currendaCircle

Rozwiązania dla kancelarii komorniczych

Przekonaj się, jak nasze produkty i usługi mogą ułatwić Twoją pracę

Sprawdź
numbers